Volejbal v Námestove

 

             Počiatky volejbalu v Námestove siahajú do roku 1938. Hrával sa však len rekreačne. V roku 1949 sa uskutočnili prvé zápasy,  hoci až v roku 1952 bol založený volejbalový oddiel. Systematickou prácou Jozefa Kolejáka sa sformovalo družstvo, ktoré aktívne účinkovalo v krajskej súťaži. V sedemdesiatych rokoch došlo k vytvoreniu dvoch družstiev – pre okresnú aj krajskú súťaž. V krajskej súťaži v rokoch 1978 – 1982 nemalo na Orave konkurenciu. Najväčším úspechom bol v roku 1982 postup do kvalifikácie o hranie v najvyššej krajskej súťaži – I. triede (dnešná III. Liga). Hoci Námestovo vyhralo bez straty setu, pre nedostatok financií sa vzdalo postupu.

            V regionálnej súťaži družstvo Námestova nepretržite obsadzovalo najvyššiu priečku. Posledné roky však skúsení volejbalisti postupne končili svoju kariéru, a preto sme nútení budovať nové družstvo založené na mladých hráčoch.

V súčastnosti hrá v regionálnej súťaži Oravskej volejbalovej ligy 1 družstvo žien a 1 družstvo mužov. Zároveň nás reprezentuje v krajskej súťaži aj družstvo kadetiek. Samozrejme treba spomenúť aj 5 našich členiek, ktoré v tejto sezóne hrajú 2. ligu za tvrdošínsky volejbalový oddiel (Tatiana Klamová, Katarína Rehmová, Tatiana Rehmová, Viera Kurťáková, Silvia Trabalíková).

            Rok 1993 bol rokom vzniku Mestskej volejbalovej ligy VúML a zároveň medzníkom, v ktorom výrazne prišlo k oživeniu a masovosti tohto športu, čoho dôkazom je už tohtoročný XIII. ročník mestskej ligy.

            Podpore tomuto trendu pomáha i trénovanie detí a mládeže v ZŠ Brehy, v Osobitnej škole internátnej a v Gymnáziu Námestovo, ktorému sa venujú členovia Volej-klubu (Tomáš Lúchava, Marián Melišík, Jozef Somora, Boris Dzurek) vytvoreného na podporu rozvoja športu medzi deťmi, mládežou i dospelými.

            K významným aktivitám volejbalového oddielu patrí aj organizovanie rôznych súťaží, ako sú Volejbalový vianočný turnaj trojíc, Volejbalový 24 hodinový maratón a Volejbalový turnaj pri príležitosti otvorenia letnej sezóny na Oravskej priehrade. Zároveň sa nám podarila realizácia výstavby plážového volejbalového ihriska na nábreží Oravskej priehrady. Týmto by sme chceli pritiahnuť čo najviac mladých talentov a  realizovať našu víziu, aby sa v Námestove hrala vyššia súťaž, aspoň 2. liga.

Volejbal je po futbale druhým najpopulárnejším športom v našom meste. Celá váha našich aktivít však často stojí na sponzorstve a obetavosti členov volejbalového oddielu.